Klachtenprocedure

De hoogste prioriteit van Verkeersschool Schuringa is, dat onze klanten tevreden zijn. Wij doen er alles aan om onze klanten tevreden te houden.
Maar waar gewerkt wordt, ook daar kunnen fouten gemaakt worden, dit is niet te voorkomen dat er eens iets mis gaat.
Als je niet tevreden bent of een klacht heb, dan doen wij natuurlijk onze uiterste best om het goed op te lossen.
Daarvoor is een goede communicatie heel belangrijk.

Wat de doen als je niet tevreden bent of een klacht hebt ?
Geef je klacht aan ons kenbaar.
Duidelijk aangeven wat er niet goed gegaan is of wat wij hadden kunnen doen om dit te voorkomen of te verbeteren.
Klachten kunnen door gegeven worden:

Persoonlijk
• Telefonisch contact met ons opnemen: 0597-422911
• E- mail: info@verkeersschoolschuringa.nl
• Per post: Verkeersschool Schuringa
t.a.v. dhr. Dries Mejeur
Bovenburen 106
9675 HH Winschoten

Bevestiging:
Zodra je klacht bij ons is ingegaan, sturen wij jou direct een bevestiging van ontvangst waarna uw klacht direct in behandeling wordt genomen.

Verkeersschool Schuringa verwerkt klachten via een zelf opgelegde klachtenprocedure.
Hieronder staat onze klachtenprocedure uitgewerkt.

Artikel 1 – Begripsbepaling
Klacht:
Uiting van onvrede over organisatie van de opleidingen of en behandeling door de personen werkzaam voor Verkeersschool Schuringa.

Klager:

Ieder die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van Verkeersschool Schuringa.

Dat kan zijn :
Een deelnemer of een opdrachtgever
Aangeklaagde:
Dit is de eigenaar directeur van Verkeersschool Schuringa

Artikel 2 – Doelstelling van de klachtenprocedure
Doelstellingen zijn: Herstellen van klanttevredenheid en voorkomen van herhalingen.

Artikel 3 – Uitgangspunten bij de klachtenprocedure
• de klacht wordt besproken tussen klager en aanklager
• de persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.
• Indien noodzakelijk heeft de klager een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde.

Artikel 4 – Indienen van een klacht
Klachten kunnen ingediend worden:
• Persoonlijk
• Telefonisch
• Per e- mail
• Schriftelijk
De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de aangeklaagde tegen wie de klacht gericht is, om tot een oplossing te komen.

Artikel 5 – Stopzetting procedure
Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de klager wordt ingetrokken, dan wel indien na bemiddeling en/of na overleg met de klager blijkt dat bij de klager geen behoefte aan verdere behandeling bestaat.

Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de aangeklaagde.

Artikel 6 – Slot bepalingen
De gegevens uit het klachtenformulier worden, gedurende de periode van ten minste een jaar nadat de klacht door de onderneming is afgehandeld, bewaard.