Klachtenprocedure van Verkeersschool Schuringa

De hoogste prioriteit van Verkeersschool Schuringa is, dat onze klanten tevreden zijn. Wij doen er alles aan om onze klanten tevreden te houden. Maar waar gewerkt wordt kunnen fouten gemaakt worden. Het is niet te voorkomen dat er eens iets mis gaat. Als je niet tevreden bent of een klacht heb, dan doen wij natuurlijk onze uiterste best om het goed op te lossen. Daarvoor is een goede communicatie heel belangrijk.

Wat de doen als je niet tevreden bent of een klacht hebt?

Stel ons op de hoogte van je klacht. Geef duidelijk aan wat er niet goed gegaan is. Of vertel ons wat wij hadden kunnen doen om het te voorkomen of hoe we het kunnen verbeteren.

Klachten kunnen op verschillende manieren doorgegeven worden:

– Je kunt op de verkeersschool langskomen, Bovenburen 106 in Winschoten
– Je kunt het nummer 0597 – 422911 bellen
– Je kunt een e-mail sturen naar info@verkeersschoolschuringa.nl
– Of je kunt een brief sturen naar:
Verkeersschool Schuringa
t.a.v. dhr. Dries Mejeur
Bovenburen 106
9675 HH Winschoten

Bevestiging:

Wanneer je klacht bij ons is binnengekomen, sturen wij jou direct een ontvangstbevestiging. Vervolgens word je klacht direct in behandeling wordt genomen. Verkeersschool Schuringa verwerkt klachten via een zelf opgelegde klachtenprocedure.Hieronder staat onze klachtenprocedure uitgewerkt.

Artikel 1 – Begripsbepaling
Klacht:
Uiting van onvrede over organisatie van de opleidingen of en behandeling door de personen werkzaam voor Verkeersschool Schuringa.

Klager:
Ieder die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van Verkeersschool Schuringa.
Dat kan zijn een deelnemer of een opdrachtgever

Aangeklaagde:
Dit is de eigenaar/directeur van Verkeersschool Schuringa

Artikel 2 – Doelstelling van de klachtenprocedure

Doelstellingen zijn:
Herstellen van klanttevredenheid en voorkomen van herhalingen.

Artikel 3 – Uitgangspunten bij de klachtenprocedure

De klacht wordt besproken tussen klager en aanklager
De persoonlijke gegevens van de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.
Indien noodzakelijk heeft de klager een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde.

Artikel 4 – Indienen van een klacht

Klachten kunnen ingediend worden:
– Persoonlijk
– Telefonisch
– Per e- mail
– Schriftelijk
De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de aangeklaagde tegen wie de klacht gericht is, om tot een oplossing te komen.

Artikel 5 – Stopzetting procedure

Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de klager wordt ingetrokken, dan wel indien na bemiddeling en/of na overleg met de klager blijkt dat bij de klager geen behoefte aan verdere behandeling bestaat.
Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de aangeklaagde.

Artikel 6 – Slot bepalingen

De gegevens uit het klachtenformulier worden, gedurende de periode van tenminste een jaar nadat de klacht door de onderneming is afgehandeld, bewaard.

Contactgegevens

Volg ons!

Bel of mail me terug

Vul hieronder uw telefoonnummer en/of u email in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Back to Top